close
متخصص ارتودنسی

پاسخ مسابقه حکمت علوی


آخرین ارسالهای انجمن
خبرنامه سایت

موضوعات

پاسخ مسابقه حکمت علوی هفته 40

با سلام

 این هفته مسابقه هفتگی حکمت علوی به نامه 31 و نامه 5 و نامه 50 و نامه 25 و نامه 45 نهج البلاغه اختصاص دارد

امید واریم ضمن مطالعه و رعایت کلیه قوانین و دستورالعمل های ارائه شده مسابقات ، در اجرای آن کوشا باشید

قابل توجه کسانی که به امتیاز 80 رسیده اند :

با توجه به این که آخرین هفته مسابقه می باشد لطفا پس از شرکت در مسابقه نوع جایزه خود را مشخص نمایید

 

مسابقه هفته 40ادامه مطلب

پاسخ مسابقه حکمت علوی هفته 39

با سلام

 این هفته مسابقه هفتگی حکمت علوی به نامه 31 و نامه 5 و نامه 50 و نامه 25 و نامه 45 نهج البلاغه اختصاص دارد

امید واریم ضمن مطالعه و رعایت کلیه قوانین و دستورالعمل های ارائه شده مسابقات ، در اجرای آن کوشا باشید

قابل توجه کسانی که به امتیاز 80 رسیده اند :

امکان شرکت شما در قسمت امتیازی امکان پذیر نمی باشد و شما فقط می توانید در قرعه کشی هفتگی شرکت نمایید (در صورتی که جایزه ای غیر از تلفن همراه انتخاب نمایید دوباره می توانید به جمع آوری امتیاز اقدام نمایید)ادامه مطلب

پاسخ مسابقه حکمت علوی هفته 38

با سلام

 این هفته مسابقه هفتگی حکمت علوی به نامه 31 و نامه 5 و نامه 50 و نامه 25 و نامه 45 نهج البلاغه اختصاص دارد

امید واریم ضمن مطالعه و رعایت کلیه قوانین و دستورالعمل های ارائه شده مسابقات ، در اجرای آن کوشا باشید

قابل توجه کسانی که به امتیاز 80 رسیده اند :

امکان شرکت شما در قسمت امتیازی امکان پذیر نمی باشد و شما فقط می توانید در قرعه کشی هفتگی شرکت نمایید (در صورتی که جایزه ای غیر از تلفن همراه انتخاب نمایید دوباره می توانید به جمع آوری امتیاز اقدام نمایید)

 

مسابقه هفته 38ادامه مطلب

پاسخ مسابقه حکمت علوی هفته 37

با سلام

 این هفته مسابقه هفتگی حکمت علوی به نامه 31 و نامه 5 و نامه 50 و نامه 25 و نامه 45 نهج البلاغه اختصاص دارد

امید واریم ضمن مطالعه و رعایت کلیه قوانین و دستورالعمل های ارائه شده مسابقات ، در اجرای آن کوشا باشید

قابل توجه کسانی که به امتیاز 80 رسیده اند :

امکان شرکت شما در قسمت امتیازی امکان پذیر نمی باشد و شما فقط می توانید در قرعه کشی هفتگی شرکت نمایید (در صورتی که جایزه ای غیر از تلفن همراه انتخاب نمایید دوباره می توانید به جمع آوری امتیاز اقدام نمایید)

 

مسابقه هفته 37ادامه مطلب

پاسخ مسابقه حکمت علوی هفته 36

با سلام

 این هفته مسابقه هفتگی حکمت علوی به نامه 31 و نامه 5 و نامه 50 و نامه 25 نهج البلاغه اختصاص دارد

امید واریم ضمن مطالعه و رعایت کلیه قوانین و دستورالعمل های ارائه شده مسابقات ، در اجرای آن کوشا باشید

 دوره بعد ارسال جوایز 19 دی مصادف با میلاد رسول اکرم (ص)و امام جعفر صادق (ع) می باشد

قابل توجه کسانی که به امتیاز 80 رسیده اند :

امکان شرکت شما در قسمت امتیازی امکان پذیر نمی باشد و شما فقط می توانید در قرعه کشی هفتگی شرکت نمایید (در صورتی که جایزه ای غیر از تلفن همراه انتخاب نمایید دوباره می توانید به جمع آوری امتیاز اقدام نمایید)

 

مسابقه هفته 36ادامه مطلب

پاسخ مسابقه حکمت علوی هفته 35

با سلام

 این هفته مسابقه هفتگی حکمت علوی به نامه 31 و نامه 5 و نامه 50 و نامه 25 نهج البلاغه اختصاص دارد

امید واریم ضمن مطالعه و رعایت کلیه قوانین و دستورالعمل های ارائه شده مسابقات ، در اجرای آن کوشا باشید

 دوره بعد ارسال جوایز 19 دی مصادف با میلاد میلاد رسول اکرم (ص)و امام جعفر صادق (ع) می باشد با توجه به تخلفاتی که بعضا از سوی برخی افراد صورت می گیرد و برای این که حقوق بقیه اعضا ضایع نشود از این پس کسانی که سه بار تخلف کرده باشند از مسابقه محروم می شوند
توضیح این که کسانی که بیش از 3 تخلف در کارنامه خود دارند با اولین تخلف از مسابقه محروم می شوندادامه مطلب

پاسخ مسابقه حکمت علوی هفته 34

با سلام

 این هفته مسابقه هفتگی حکمت علوی به نامه 31 و نامه 5 و نامه 50 و نامه 25 نهج البلاغه اختصاص دارد

امید واریم ضمن مطالعه و رعایت کلیه قوانین و دستورالعمل های ارائه شده مسابقات ، در اجرای آن کوشا باشید

 دوره بعد ارسال جوایز 19 دی مصادف با میلاد میلاد رسول اکرم (ص)و امام جعفر صادق (ع) می باشد با توجه به تخلفاتی که بعضا از سوی برخی افراد صورت می گیرد و برای این که حقوق بقیه اعضا ضایع نشود از این پس کسانی که سه بار تخلف کرده باشند از مسابقه محروم می شوند
توضیح این که کسانی که بیش از 3 تخلف در کارنامه خود دارند با اولین تخلف از مسابقه محروم می شوند


مسابقه هفته 34
ادامه مطلب

پاسخ مسابقه حکمت علوی هفته 33

با سلام

 این هفته مسابقه هفتگی حکمت علوی به نامه 31 و نامه 5 و نامه 50 و نامه 25 نهج البلاغه اختصاص دارد

امید واریم ضمن مطالعه و رعایت کلیه قوانین و دستورالعمل های ارائه شده مسابقات ، در اجرای آن کوشا باشید

 دوره بعد ارسال جوایز 19 ذی مصادف با میلاد میلاد رسول اکرم (ص)و امام جعفر صادق (ع) می باشد.

با توجه به تخلفاتی که بعضا از سوی برخی افراد صورت می گیرد و برای این که حقوق بقیه اعضا ضایع نشود از این پس کسانی که سه بار تخلف کرده باشند از مسابقه محروم می شوند
توضیح این که کسانی که بیش از 3 تخلف در کارنامه خود دارند با اولین تخلف از مسابقه محروم می شوند

مسابقه هفته 33ادامه مطلب

پاسخ مسابقه حکمت علوی هفته 32

پاسخ مسابقه حکمت علوی هفته 32

با سلام

 این هفته مسابقه هفتگی حکمت علوی به نامه 31 و نامه 5 و نامه 50 نهج البلاغه اختصاص دارد

امید واریم ضمن مطالعه و رعایت کلیه قوانین و دستورالعمل های ارائه شده مسابقات ، در اجرای آن کوشا باشید

 دوره بعد ارسال جوایز 19 ذی مصادف با میلاد میلاد رسول اکرم (ص)و امام جعفر صادق (ع) می باشد

مسابقه هفته 32ادامه مطلب

پاسخ مسابقه حکمت علوی هفته 31

با سلام

 این هفته مسابقه هفتگی حکمت علوی به نامه 31 و نامه 5 و نامه 50 نهج البلاغه اختصاص دارد

امید واریم ضمن مطالعه و رعایت کلیه قوانین و دستورالعمل های ارائه شده مسابقات ، در اجرای آن کوشا باشید

 دوره بعد ارسال جوایز 19 ذی مصادف با میلاد میلاد رسول اکرم (ص)و امام جعفر صادق (ع) می باشد

مسابقه هفته 30ادامه مطلب

پاسخ مسابقه حکمت علوی هفته 30

با سلام

 این هفته مسابقه هفتگی حکمت علوی به نامه 31 و نامه 5 و نامه 50 نهج البلاغه اختصاص دارد

امید واریم ضمن مطالعه و رعایت کلیه قوانین و دستورالعمل های ارائه شده مسابقات ، در اجرای آن کوشا باشید

 دوره بعد ارسال جوایز 19 ذی مصادف با میلاد میلاد رسول اکرم (ص)و امام جعفر صادق (ع) می باشد

مسابقه هفته30ادامه مطلب

پاسخ مسابقه حکمت علوی هفته 29


با سلام

 این هفته مسابقه هفتگی حکمت علوی به نامه 31 و نامه 5 نهج البلاغه اختصاص دارد

امید واریم ضمن مطالعه و رعایت کلیه قوانین و دستورالعمل های ارائه شده مسابقات ، در اجرای آن کوشا باشید

 دوره بعد ارسال جوایز 19 ذی مصادف با میلاد میلاد رسول اکرم (ص)و امام جعفر صادق (ع) می باشد


مسابقه هفته29ادامه مطلب

پاسخ مسابقه حکمت علوی هفته 28


با سلام

 این هفته مسابقه هفتگی حکمت علوی به نامه 31 و نامه 5 نهج البلاغه اختصاص دارد

امید واریم ضمن مطالعه و رعایت کلیه قوانین و دستورالعمل های ارائه شده مسابقات ، در اجرای آن کوشا باشید

 دوره بعد ارسال جوایز 19 ذی مصادف با میلاد میلاد رسول اکرم (ص)و امام جعفر صادق (ع) می باشد

مسابقه هفته 28

ادامه مطلب

مسابقه هفتگی حکمت علوی


مسابقه هفته 27 حکمت علویسوالات به همراه پاسخ در ادامه همین مطلب :
ادامه مطلب
حمایت از ما
    سفارش تبلیغ در پاسخ 4 کانال تلگرام پاسخ 4